ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ

Sorry, This block requests minimum 2 posts to display, Please try to select other queries or add more posts...

ಕಾನಸ್ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಭರಪೂರ ಆಹ್ವಾನ

ಕಾನಸ್ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಕ್ಷಣಾ ಸೇನೆ (ಸಿ ಐ ಎಸ್ ಎಫ್) ಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ; 378 ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ : 10ನೇ ತರಗತಿ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು. ವಯೋಮಿತಿ : 18 ರಿಂದ 23 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು...