ಅಂಕಣ

ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಇಂದಿನ ಶಾಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬ ಸಂಕ್ರಮಣವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ ಶಾಲೆ..!!

ಹೌದು..!! ನಂಬಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಇದು ನಿಜ. ಸದಾ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಈಗಿನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿನ ಸುನಿತಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ಹೌದು..!! ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿನ ಸುನಿತಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ...

1 2 3 19
Page 2 of 19