ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 17ನೇ ಶೈನಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ 2018ರ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಸಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಶಾಸಕ ಡಾ. ಸಿ. ಎನ್. ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್.

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 17ನೇ ಶೈನಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ 2018ರ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಸಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಶಾಸಕ ಡಾ. ಸಿ. ಎನ್. ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶೈನಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕೊಡಮಾಡುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಸಕರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕ ಡಾ. ಸಿ. ಎನ್. ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶೈನಿಂಗ್...